1 2 3
โดยทาง บริษัท ส.เจริญ เพลทติ้ง จำกัด / Sor Charearn Plating Co.,Ltd มีระบบการจัดการและบริหารงานตามมาตรฐาน ISO9001 : 2015 เน้นงานที่ออกมาสู่ลูกค้าต้องได้คุณภาพ พร้อมทั้งบริการที่สามารถรองรับความต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบ กรณีปกติและเร่งด่วน

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ส.เจริญ เพลทติ้ง จำกัด / Sor Charearn Plating Co.,Ltd 128/975 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10570 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนรวม 5 ล้านบาท ตัวโรงงานมีทั้งหมด 2 แห่ง มีพื้นที่ไลน์ผลิตรวมทั้งหมด 5000 ตร.ม. ประกอบธุรกิจ ชุบซิงค์ บนผิวเหล็ก หรือโลหะอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า