1 2 3
ชิ้นงานชุบซิงค์
  • Trivalent Yellow
  • Trivalent Black
  • Trivalent White
  • Zinc Flake Coating